Server Solutions1

işletim sistemi, veri tabanı, e-posta sunucuları gibi farklı çok sayıda bileşeni içeren, uçtan uca tüm bilişim sistemlerinin yönetimi sağlanarak, sistemlerin proaktif bir yaklaşımla izlenmesi, iyileştirme çalışmaları ve gerektiğinde hızlı müdahale edilebilmesi için sunulan çözümler;

 

  • Sistem Analizi ve Uygun Ürün Konumlandırma
  • Konsolidasyon Çözümleri
  • Kapasite Planlama
  • Mevcut Sisteme Entegrasyon
  • Mevcut Sistemin Analizi ve Optimizasyonu
  • Sunucu Sistemlerinin Yedekliliği ve Güvenliği
  • Risk Analizlerinin Yapılıp İş Sürekliliğinin Sağlanması
  • Yönetim ve izleme Çözümleri
  • Kurulum Hizmetleri* Servis ve Bakım Hizmetleri