is-surecleri

İş Süreçleri Yönetimi, kurumların, iş tanımlarından ve iş süreçlerinin tasarımından başlanarak analiz edilmesini, aksaklıkların giderilmesini ve süreçlerin elektronik ortamda oluşturulması, izlenmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamaktadır